De vraag

De afdeling Economische Zaken in Rijswijk is een klein team dat veel werk verzet voor ondernemend Rijswijk. Het is alleen niet altijd even goed zichtbaar wat ze doen. Het team wil eenduidig en snel communiceren om de ondernemers in Rijswijk zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe positioneer je het team en hoe laat je met de juiste communicatiemiddelen zien wat zij doen?

Ons antwoord

We organiseerden drie online sessies. Allereerst deden we een 0-meting om te bekijken hoe iedereen in de wedstrijd zit, de afdeling ziet, de doelen omschrijft en de doelgroepen herkent. Vervolgens zijn we verder gaan bouwen om missie, visie, kernwaarden, etc helder te krijgen. Na elke sessie konden we het positioneringsprofiel verder invullen. We sloten af met een brainstorm, waarin we toewerkten naar een concreet plan om mee aan de slag te gaan.

Leuk voor Team EZ

Door met elkaar de tijd te nemen om na te denken over de basis, in plaats van de hele tijd maar blijven gaan, komen andere inzichten naar boven die je direct kan toepassen in je dagelijkse werk.

Leuk voor DOTbusiness

Een team aan de hand meenemen en samen helder krijgen wat die missie en visie zijn en welke  communicatiemiddelen ervoor nodig zijn om de juiste doelgroep te bereiken, dat is een mooi traject om te begeleiden.