De vraag

Ons Delft, maak de stad! staat in het teken van Delft in 2040. Bewoners, ondernemers en alle andere betrokken gaan samen in gesprek om elkaar te inspireren en na te denken over de toekomst van Delft. Dat is het doel van dit project van gemeente Delft. In 2019 gebeurde dat in de vorm van een evenement. Ook voor 2020 stond een dergelijk evenement op de agenda. De gemeente Delft vroeg ons een voorstel te maken voor de uitvoering en organisatie daarvan.

Ons antwoord

Omdat onze kennis en expertise goed aansluit bij die van De Burgemeesters besloten we om een gezamenlijk voorstel uit te werken en zo konden we samen aan de slag!

Door COVID-19 moest op het laatste moment het originele plan totaal worden omgegooid. Fysieke evenementen konden immers niet meer doorgaan. In samenspraak met de gemeente hebben we een online platform gecreëerd. Hier laten partijen uit de stad zien wat er allemaal leeft rondom Delft in 2040, binnen een zestal thema’s. Samen gaan we op zoek naar geschikte partners in de stad, bedenken we creatieve concepten, produceren video’s, podcasts en social media posts. En zodra het weer kan komen daar ook offline evenementen bij.

Leuk voor de gemeente Delft

Op deze manier worden de expertises van verschillende partijen in de stad ingezet om een toekomstbestendig platform te creëren.

Leuk voor DOTbusiness

Met elkaar mooie dingen creëren voor Delft, daar worden wij blij van!