De vraag

“We willen ons twee-jarig project Perspectief op Werk afronden. Kunnen jullie ons daarbij helpen?”, was de vraag van Remco Herfst, manager regionale samenwerking Arbeidsmarktregio Haaglanden, en Jörg Bauer, projectleider Perspectief op Werk. Zij wilden ‘iets’ dat zichtbaar zou maken wat er de afgelopen twee jaar is gedaan, maar datgene moest ook vooral een blik naar de toekomst vormen: wat is gedaan, wat is geleerd en wat kan worden doorgepakt.

Ons antwoord

Na een kennismaking, goede kop koffie en korte brainstorm, kwamen we erachter dat er al heel veel mooie content was gemaakt in de afgelopen twee jaar. Daar konden we wel wat mee. Omdat de content bestond uit video’s, tekst, foto’s en podcasts leek het ons goed een e-magazine te maken en het bestaande aan te vullen met inhoudelijke verhalen die nog ontbraken.

Het mooie van een e-magazine is, is dat je de content ook los kan delen via de verschillende online kanalen die al worden gebruikt, maar ook die van de partners kunnen simpel worden ingezet. Een bijkomend voordeel is, dat de inhoud lang houdbaar is en op verschillende manieren kan worden gedeeld en ingezet.

Leuk voor Perspectief op Werk

Er is een sfeervol document gemaakt, waarin je kan zien wat er in twee jaar Perspectief op Werk is gedaan en waar kansen liggen als er een vervolg komt.

Leuk voor DOTbusiness

Het e-magazine is echt in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Een betrokken opdrachtgever is ontzettend waardevol. De kers op de taart was de toevoeging van een rondetafelgesprek aan het einde van het traject, waar betrokken partners de toekomst van Perspectief op Werk bespraken. Wij fungeerden als gespreksleider en konden ook op die manier laten zien wat we in huis hebben.